Szponzoráció

A szakosztályi szponzorálás lehetőségei

PARTNERSÉGI FOKOZAT 
 

Cél-, érdekegyezőség alapján, nem pénzbeli támogatás.

Pl: újság, rádió, tv, hírportál, egyetem, társadalmi szervezet, szövetség, társszakosztályok

 KIEMELT PARTNER  PARTNER
 FOLYTONOS, ÁLLANDÓ  EGYSZERI, ALKALOMSZERŰ
TÁMOGATÓI FOKOZAT


Elsősorban pénzügyi támogatás. (Működési, beruházási)

Pl: vállalkozás, vállalat, alapítvány, magánszemély

KIEMELT TÁMOGATÓ TÁMOGATÓ
FOLYTONOS, ÁLLANDÓ EGYSZERI, ALKALOMSZERŰ
Arany fokozatú 1.osztályú támogató
Ezüst fokozatú 2.osztályú támogató
Bronz fokozatú 3.osztályú támogató

 

A támogatói besorolás a támogatás mértékétől függ:

10.000 – 100.000 Ft/év:                          bronz, 3. osztály

100.001 – 1.000.000 Ft/év:                       ezüst, 2. osztály

1.000.001 Ft felett/év:                                 arany, 1. osztály

A besorolás évente felülvizsgálandó, az aktuális állapot szerint módosítandó. Állandó támogató, vagy partner az, aki legalább 2 évet teljesít.  A támogatás önkéntes, vissza nem térítendő, átadást követően nem rendelkezhető. A támogató kötelezettséget vállal, hogy körültekintően, jó gazda gondosságával, társadalom és sport iránt megfelelő elköteleződéssel nyújtja támogatását, a tudomására jutottakat jóhiszeműen használja fel.

 A támogatás fejében nyújtható ellenszolgáltatások

1.       Hírlevél, hírfolyam biztosítása évenként legalább 2 alkalommal.

2.       Támogatói minőség feltüntetésének lehetősége.

3.       Részvétel a szakosztály által rendezett versenyeken, összejöveteleken. (szakosztály évzáró, vacsora, nyílt nap).

4.       Saját logó, molinó elhelyezésének biztosítása szakosztályi rendezvényeken, mezeken, felszereléseken. (támogató saját költségén).

5.       Plakát, szóróanyag elhelyezése teremben, versenyen, hirdetőfalon.

6.       Digitális emlékekhez (fényképek, újságcikkek, hivatkozások) hozzáférés, igény esetén, a felhasználási engedély könnyített megadása.

7.       A szakosztály jó hírnevének, történelmi múltjának, jelenének, jövőjének, aktív vagy passzív hozadékának (hasznának), reklámértékének élvezése.

8.       Támogatói lista közzététele. (honlap, újság, szórólapok, plakátok).

9.       A támogató jó hírének terjesztése.

10.   Évenkénti beszámoló, támogatási igazolás megküldése. (átláthatóság, megbízhatóság miatt).

11.   Apró ajándéktárgyak. (kulcstartó, figura, toll).

Támogatási szerződések mintafájlok

Szerződésminta (2016-os MS Word) Szerződésminta (Adobe reader, Foxit reader etc.)
Szerződésminta - docx Szerződésminta - pdf